CENNIK USŁUG DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH

świadczonych przez organizatora w bazie Karwieńskie Błota w 2019 r. (z VAT-em)

od jednej osoby za osobodzień:

  • dla członków KCH Rzeszów - 40 zł
  • inne grupy - 43 zł

w tym:

  • wsad do kotła wyżywienie - 12 zł
  • zakwaterowanie - 31 zł
    • dla grup do 50 osób - 1 osoba kadry na 25 osób bezpłatnie
    • dla grup pow. 50 osób - 1 osoba kadry na 20 osób bezpłatnie
    • dla pozostałej kadry odpłatność jak za uczestnika

Cennik zatwierdzono uchwałą Komendy Hufca z dnia 24.01.2019 r.